Mar 14, 2019

Posted by | 80 Comments

Letter to Disciples No. 269: MEDITAT...

 Letter to Disciples No. 269: MEDITATION ON THE BEACH & CELESTIAL FLOWERS ON A SUNNY DAY (Thiền trên biển & mưa hoa giữa nắng gắt)

Dear disciples! This year, with the theme on feminism, Song Nguyen Tantra...

Mar 14, 2019

Posted by | 0 Comments

WHY IS YIDAM VISUALIZATION THE ESSEN...

This important dharma document of Song Nguyen Tantra House is intended for...

Mar 14, 2019

Posted by | 0 Comments

ANTIDOTE TO FIVE HINDRANCES IN MEDIT...

This important dharma document of Song Nguyen Tantra House is intended for...

Feb 25, 2019

Posted by | 45 Comments

Pháp hội Biển Nhớ 2019 Cô Mật Diệu c...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2019/02/Voice-129.m4a  ...

Feb 13, 2019

Posted by | 103 Comments

BỖNG DƯNG “DIỄN KỊCH”...

Chủ đề: Vở kịch bất ngờ! Pháp hội “Biển Nhớ” năm 2019 vừa qua có hai sự kiến...

Feb 13, 2019

Posted by | Enter your password to view comments.

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

   ...

Jan 11, 2019

Posted by | Enter your password to view comments.

Thanh Tri – The 2nd Mind Dharm...

Thanh Tri – The 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI –...

Oct 26, 2018

Posted by | 86 Comments

Thư Sài Gòn: “BỘ PHIM” N...

Thư Sài Gòn: “BỘ PHIM” NỮ QUYỀN

Sáng hôm nay hồ Dấu chân Phật long lanh đến lạ, có lẽ một phần nhờ những tia...

Oct 14, 2018

Posted by | 20 Comments

Letter to disciples No.268: HOW COUL...

Letter to disciples No.268: HOW COULD I BECOME A “GUARD”? Dear disciples!...

May 10, 2017

Posted by | 15 Comments

최후의 심판의 날에 대한 사설의 혼란 및 천하 제일 뻥치는 사람이...

최후의 심판의 날에 대한 사설의 혼란 및 천하 제일 뻥치는 사람이라고 부르는 자 그동안 사람들은 마야사람의 경에 있는 사설(중미지역 멕시코...

May 10, 2017

Posted by | Enter your password to view comments.

Thư Phú Quốc: Tôi đã hèn nhát như th...

Thư Phú Quốc: Tôi đã hèn nhát như thế nào trong quá khứ?

Sau khi kết thúc công việc tại công ty thủy sản, tôi được Thầy từ bi cho tôi...

DMCA.com Protection Status